วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รัก-ยม รุ่นแรก ลป.บุญ วัดถ้ำน้ำ


ลป.เงิน วัดถ้ำน้ำ (ศิษย์ ลพ.เต๋ วัดสามง่าม, ลพ.เงิน วัดดอนยายหอม อาจารย์ฆราวาสชาวเขมรและพม่าอีกหลายท่าน)ท่านเก่งแบบเงียบๆในพื้นที่มานานแล้ว ด้านกุมารทอง,รักยม,วัวธนู,ชูชก มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นชาวต่างประเทศมากมาย